فرمول جرم گیر

از جرم گیر برای شستشوی سطوح بسیارکثیف چرب وجرم گرفته استفاده می شود.جرم گیر باعث ضدعفونی کردن واز بین رفتن۹۹٫۹%جرم وباکتری کلیه سطوح می شود. توجه شود که مایع جرم گیر بر روی سطوح ایجاد کف می کند وقبل از مصرف حتما تکان دهید. ... این فرمول در قالب یک پیفرمول جرم گیر|2046195|wdy|جرم,گیر,جرمگیر,فرمول,تولید,فرمولاسیون
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان فرمول جرم گیرقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

از جرم گیر برای شستشوی سطوح بسیارکثیف چرب وجرم گرفته استفاده می شود.جرم گیر باعث ضدعفونی کردن واز بین رفتن۹۹٫۹%جرم وباکتری کلیه سطوح می شود. توجه شود که مایع جرم گیر بر روی سطوح ایجاد کف می کند وقبل از مصرف حتما تکان دهید. ...

این فرمول در قالب یک پی دی اف تقدیم میگردد